Make your own free website on Tripod.com

výrobky

Hlavní produkci ruèní papírny tvoøí ruènì èerpané archy papíru s prùsvitkou. Tyto papíry jsou vyrábìny v mnoha provedeních lišících se formátem, gramáží, barvou, povrchem, apod. ). Ruènì èerpané papíry se vyznaèují jedineèným nerovným okrajem, který vzniká pøi èerpání papíroviny na síto.

Grafický papír
Archy papíru gramáže 100-340, vhodné pro reprezentaèní tiskoviny a hlavièkové papíry, èerpán s prùsvitkou.

Akvarelový papír
Archy papíru gramáže 200-440, vhodné pro umìlecké použití, speciální povrchové klížení.

Dopisní konfekce
Ručně zpracovávané dopisní kazety složené z obálek,dopisních papírů nebo karet. Dopisní kazety jsou dodávány v mnoha provedeních lišících se počtem papírů, barvou nebo balením. Nejluxusnějším výrobkem jsou dopisní kazety z pravé kůže doplněné zlatotiskem erbu nebo zákaznického loga.

výrobky


Zpět na hlavní stránku

email :marketing@olpa.cz


Ruční papírna, 788 15 Velké Losiny, okres Šumperk, tel. 0649-248 191
© 1998 MORPA a.s.