Make your own free website on Tripod.com

titulek

čerpání papíru

Evropská technologie výroby papíru zůstala zachována od svého zavedení ve 13. století až do 19. století téměř beze změn.

Hlavní vstupní surovinou byly hadry konopné, lněné a později též bavlněné. V současnosti se pro výrobu používá lněná pololátka a linters.

V minulosti byla kvalita papíru silně závislá na kvalitě hader a následném zpracování. Proto prvním krokem výroby bylo pečlivé třídění hader dle druhů látky (lněné, konopné, bavlněné apod.), zbarvení (bělené, polobělené, nebělené a barevné). Z hader byly dále odstraněny kovové spony, přezky, obruby apod.

Další předvýrobní fází bylo mechanické čištění hadrů. Později byly hadry čištěny i chemicky praním v louhu a bělením ve vápenném roztoku.

holendr

Poté se hadry nechaly zahnívat v kádích pro usnadnění dalšího zpracování. Následovala příprava papíroviny tj. mechanické rozvlákňování hader v papírenských stoupách. Ty byly od 18. století nahrazovány holandry. Jak stoupy, tak i holandry rozmělňovaly hadry na jednotlivá textilní vlákna. Zavedení holandrů zkrátilo dobu přípravy papíroviny na čtvrtinu původní doby.

síta

Poté byla papírovina (roztok textilních vláken ve vodě) vypuštěna do ředící kádě, kde byla zbavena uzlíků a dále ředěna vodou. Následovalo přečerpání do čerpací kádě, odkud již byla papírovina nabírána čerpačem na papírenské síto. Po načerpání byl papír lisován a přemístěn do sušárny k prvnímu sušení. Sušení probíhalo samovolně pouhým prouděním vzduchu, později začalo být používáno nucené sušení, které významně zkrátilo dobu této výrobní fáze.

Následovalo klížení papíru vklížící lázni a lisování, které odstranilo přebytečný klih. Po druhém sušení se papír vyhlazoval nejprve ručně hladítkem, od 17. století údery železné palice poháněné vodním kolem. Počátkem 19. století byl tento způsob nahrazen hlazením mezi dvěma kovovými válci tzv. kalandrem. Poslední operací bylo třídění dle kvality a balení.

Tento výrobní postup (až na přípravu suroviny) je používán ve Velkých Losinách dodnes a je možné jej shlédnout při návštěvě Muzea ručního papíru.Zpět na hlavní stránku

email :marketing.losiny@olpa.cz


Ruční papírna, 788 15 Velké Losiny, okres Šumperk, tel. 0649-248 191
© 2001 Olšanské papírny a.s.