Make your own free website on Tripod.com

průsvitky


Na ilustracích jsou znázorněny průsvitky používané ve Velkých Losinách v minulých staletích.
Kromě typické průvitky velkolosinské papírny tj. lev na třech hůrkách jsou také čerpány papíry se zákaznickou průsvitkou (státní znak, loga, jména apod.)

Zpět na hlavní stránku

Ruční papírna, 788 15 Velké Losiny, okres Šumperk, tel. 0649-248 191 , 0649-248433
© 2001 Olšanské papírny a.s.